กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลอิเล็กทรอนิกส์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

จำนวนการเข้าชม: 181

Read more

กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

จำนวนการเข้าชม: 163

Read more

ประกาศโรงเรียนนิคมวิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

จำนวนการเข้าชม: 1,54

Read more

ประกาศโรงเรียนนิคมวิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

จำนวนการเข้าชม: 2,59

Read more

ประกาศโรงเรียนนิคมวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัยและช่างไฟฟ้า

จำนวนการเข้าชม: 234

Read more