กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลอิเล็กทรอนิกส์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

จำนวนการเข้าชม: 180

Read more

รับมอบสนับสนุนอุปกรณ์เพื่อใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากโรงไฟฟ้าเอ็กโกโคเจน ในเครือเอ็กโก กรุ๊ป

จำนวนการเข้าชม: 14 ว

Read more

รับรางวัลชมเชยการประกวดแต่งกลอนสุภาพ ระดับชั้น ม.ต้น เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๖๔ ของสถานีวิทยุกวี FM

จำนวนการเข้าชม: 24 ว

Read more

การนิเทศติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียน และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จำนวนการเข้าชม: 27 ร

Read more

กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

จำนวนการเข้าชม: 163

Read more