ประกาศโรงเรียนนิคมวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัยและช่างไฟฟ้า

จำนวนการเข้าชม: 234

Read more

ประกาศโรงเรียนนิคมวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาความปลอดภัยและช่างไฟฟ้า

จำนวนการเข้าชม: 211

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนนิคมวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

จำนวนการเข้าชม: 75 ป

Read more

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬา โรงเรียนนิคมวิทยา

จำนวนการเข้าชม: 89 ก

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารเกษตรและระบบน้ำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จำนวนการเข้าชม: 126

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ชุมนุมหุ่นยนต์พื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จำนวนการเข้าชม: 74 ป

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์จัดการเรียนการสอนงานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จำนวนการเข้าชม: 45 ป

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแอร์ขนาดใหญ่พร้อมติดตั้งและล้างแอร์ ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จำนวนการเข้าชม: 29 ป

Read more