ใบสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการฯ- ดาวน์โหลด/บริการประชาชนดาวน์โหลดไฟล์หมวด  :: แบบฟอร์มต่างๆ

 ใบสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการฯ

 
 14 พ.ย. 2562 |  1436 ผู้ชม |   1436 โหลด 
ไฟล์งาน size โหลด ไฟล์
 ใบขออนุญาตใช้รถโรงเรียน (14 พ.ย. 2562 || อ่าน : 1450 ) 183.91 KBs 1450
 ใบขออนุญาตเปลี่ยนเวร (14 พ.ย. 2562 || อ่าน : 1456 ) 254.17 KBs 1456
 ใบขอลาออกจากสมาชิกกองทุนสวัสดิการฯ (14 พ.ย. 2562 || อ่าน : 1433 ) 260.58 KBs 1433
 ใบสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการฯ (14 พ.ย. 2562 || อ่าน : 1437 ) 275.83 KBs 1437
 ใบขออนุญาตไปราชการ (14 พ.ย. 2562 || อ่าน : 1412 ) 214.62 KBs 1412
 ใบขออนุมัติโครงการ (14 พ.ย. 2562 || อ่าน : 1401 ) 117.91 KBs 1401
 ใบลา (14 พ.ย. 2562 || อ่าน : 1393 ) 156.31 KBs 1393

 

โรงเรียนนิคมวิทยา (Nikhomwittaya School)

หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180

E-mail : nikhomwit@hotmail.co.th  phone : 038636110

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.nikhomwit.ac.th
Design by nikhomwit.ac.th