ประชุมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวนปี 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 - ข่าวประชาสัมพันธ์Home  ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชุมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวนปี 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1

โรงเรียนนิคมวิทยา ส่งตัวแทนในการประชุมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวนปี 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดระยองระยอง ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง

tags  :  อบรม 

  โพสต์ : 6 พ.ย. 2562 เวลา 14:07:58

 

 

โรงเรียนนิคมวิทยา (Nikhomwittaya School)

หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180

E-mail : nikhomwit@hotmail.co.th  phone : 038636110

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.nikhomwit.ac.th
Design by nikhomwit.ac.th