การอบรมเชิงปฏิบัติการ ภาษาบาลีและสันสกฤตสำหรับครูผู้สอน- ข่าวประชาสัมพันธ์



Home  ข่าวประชาสัมพันธ์  การอบรมเชิงปฏิบัติการ ภาษาบาลีและสันสกฤตสำหรับครูผู้สอน



ครูณัชพร บุบผาชาติ อบรมเชิงปฏิบัติการ ภาษาบาลีและสันสกฤตสำหรับครูผู้สอน ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเพชรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

  โพสต์ : 20 ส.ค. 2562 เวลา 16:39:37

 

 

โรงเรียนนิคมวิทยา (Nikhomwittaya School)

หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180

E-mail : nikhomwit@hotmail.co.th  phone : 038636110

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.nikhomwit.ac.th
Design by nikhomwit.ac.th