ข้อมูลนักเรียน- ข้อมูลทั่วไป


ข้อมูลนักเรียน

 

ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
 
ชั้นเรียน
ชาย หญิง รวม
ม.1 195 187 382
ม.2 179 174 353
ม.3 173 171 344
รวมชั้น ม.ต้น 547 532 1079
ม.4 84 139 223
ม.5 54 122 176
ม.6 51 122 173
รวมชั้น ม.ปลาย 189 383 572
รวมนักเรียนทั้งหมด 736 915 1651

 

 

โรงเรียนนิคมวิทยา (Nikhomwittaya School)

หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180

E-mail : nikhomwit@hotmail.co.th  phone : 038636110

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.nikhomwit.ac.th
Design by nikhomwit.ac.th