ข้อมูลจำเพาะของโรงเรียน- ข้อมูลทั่วไป


ข้อมูลจำเพาะของโรงเรียน

 

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน คือ รูปจุดประกายส่องแสง 
ประกอบด้วย คบเพลิงโล่และคน
คบเพลิง หมายถึง สติปัญญา
โล่และคน 9 คน หมายถึง ความสามัคคี มีน้ำใจ อันนำไปสู่ความเจริญ ก้าวหน้า

คำขวัญและคติพจน์ประจำโรงเรียน ปัญญา สามัคคี มีน้ำใจ
ปรัชญาและคติธรรมประจำโรงเรียน ปญญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาคือแสงสว่างแห่งโลก
สีประจำโรงเรียน สีฟ้า หมายถึง ความสงบสุข สดใส สีเขียว หมายถึง สิ่งแวดล้อมที่ร่มรื่น
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นสุพรรณิการ์
ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกสุพรรณิการ์ (ฝ้ายคำ)
 


 

 

โรงเรียนนิคมวิทยา (Nikhomwittaya School)

หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180

E-mail : nikhomwit@hotmail.co.th  phone : 038636110

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.nikhomwit.ac.th
Design by nikhomwit.ac.th