โรงเรียนนิคมวิทยา (Nikhomwittaya School)


บุคลากร :: ฝ่ายอำนวยการ


ชื่อ-สกุล : นาย ดำรงค์ ศรีอร่าม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ลักษณะของงาน : ฝ่ายอำนวยการ
โทรศัพท์มือถือ : 038-636110
E-Mail : daramsri27@gmail.com

ชื่อ-สกุล : นางสาวสุพัตรา วงษ์สุวรรณ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน : ฝ่ายอำนวยการ
ลักษณะของงาน : ฝ่ายอำนวยการ
โทรศัพท์มือถือ : 09909909909
E-Mail : nikhomwit@hotmail.co.th

 

โรงเรียนนิคมวิทยา (Nikhomwittaya School)

หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180

E-mail : nikhomwit@hotmail.co.th  phone : 038636110

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.nikhomwit.ac.th
Design by nikhomwit.ac.th