โรงเรียนนิคมวิทยา (Nikhomwittaya School)


บุคลากร :: กลุ่มบริหารงานทั่วไป


ชื่อ-สกุล : นายภิญญงค์ รัตนมงคล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ลักษณะของงาน : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์มือถือ : 089-5400389
E-Mail : Pinnyong1@gmail.com

ชื่อ-สกุล : นางปัทมา เจริญสุข
ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ลักษณะของงาน : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์มือถือ : 090-9831519
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นางปัทมา คงกระจ่าง
ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ลักษณะของงาน : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์มือถือ : 086-1120217
E-Mail : -

 

โรงเรียนนิคมวิทยา (Nikhomwittaya School)

หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180

E-mail : nikhomwit@hotmail.co.th  phone : 038636110

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.nikhomwit.ac.th
Design by nikhomwit.ac.th