ติดต่อเรา

โรงเรียนนิคมวิทยา เลขที่ 185 หมู่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180

โทรศัพท์ 038-636110

โทรสาร 038-636210

e-mail: webmaster@nikhomwit.ac.th

เว็บไซต์ www.nikhomwit.ac.th

facebook fanpage: Nikhomwittaya School, รวมภาพนิคมวิทยา